ทีมผู้บริหารบริษัท คอลแลป คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมประชุมกับ CEO บริษัท วี อินเตอร์แอ็คทีฟ ประเทสิงคโปร์


วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารบริษัท คอล แลป คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดยคุณ อีฟ พัชรธิดา บุญมาก กรรมการผู้บริหารและคุณ ลี ยองจุน Business Director เข้าร่วมประชุมกับคุณ Matthew Lim CEO ผู้ก่อตั้งบริษัท วี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ประเทศสิงคโปร์และเป็น AVP Digital Marketing JustCo ประเทศไทย ณ JustCo working space สาขาสามย่านมิดทาวน์ ถึงแนวทางการจัดงาน CEO Networking ในปี 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการทำความรู้จักกันระหว่างเจ้าของธุรกิจในประเทศไทยแต่ละอุตสาหกรรม ไปจนถึงการพูดคุยถึงแนวทางการร่วมธุรกิจกันระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในอนาคต ทั้งนี้ความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฝั่งประเทศไทยและสิงคโปร์ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายธุรกิจให้เติบโต และสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

3 views0 comments