คุณลี ยองจุน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท อปป้า มี โกลบอล จำกัด


คุณลี ยองจุน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท อปป้า มี โกลบอล จำกัด เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์บริษัทร่วมกัน และได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ ในการดำเนินการของบริษัท

9 views0 comments